Covid-19

Covid-19 het Coronavirus en onze mondzorg

Mondzorgpraktijken blijven ook na het afkondigen van de ‘harde lockdown’ volledig
toegerust om elke vorm van zorg te verlenen aan patiënten die naar alle waarschijnlijkheid
niet besmet zijn met het coronavirus COVID-19.

Wij zijn open voor reguliere patiëntenzorg. Onze praktijk voldoet uiteraard aan alle
infectiepreventierichtlijnen. In verband met het Coronavirus hebben we een aantal
aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Zo zorgen we er samen voor dat uw bezoek aan
de praktijk zo veilig mogelijk is.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij
grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Indien u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u daarom om uw
afspraak te annuleren. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Een bezoek aan onze praktijk

Om uw bezoek goed te laten verlopen vragen wij u:

 • 1,5 meter afstand te houden als u in de praktijk bent, mét en zonder mondkapje;
 • Een mondkapje te dragen (bij 13 jaar of ouder). Dit is een dringend overheidsadvies;
 • Uw tanden thuis te poetsen;
 • Alleen naar de praktijk te komen;
 • Niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, naar binnen te komen;
 • Uw handen bij binnenkomst desinfecteren met handalcohol bij de ingang omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.